AGRÁRVILÁG Magazin

Kövesd te is!

Partnereink

Kaposvártól Taliándörögdig

Egyesületünk igen mozgalmas időszakot élt meg 2022-ben. Különösen igaz ez az augusztus végétől október közepéig tartó időszakra. Több kiállításon is részt vettünk, ápoltuk a külföldi kapcsolatokat nyugati és keleti határainkon túl is, valamint a közösségi médiában is elérhető versenyeket bonyolítottunk, küllemi bírálati bemutatókat tartottunk, sőt négy év után ismét megrendeztük fajtáink nemzeti bajnokságát.

Bár a világgazdasági válság, és a hazánkat sújtó aszály nem kedvezett a húsmarha-tenyésztésnek, a tenyésztésszervezés, és a fajtanemesítő munka nem állhat le, a tenyésztőknek pedig visszajelzés kell az „elvégzett nemesítői munkáról”. Ezt legkönnyebben azokon a versenyeket kaphatják meg, ahol több tenyésztő mutatja be „munkájának gyümölcsét”, olyan szakemberek értékelése segítségével, akik a hazai tenyésztésszervezésben tevékenykednek (ez segít összehasonlítani az állatokat hazai szempontok szerint), valamint olyan külföldi ítészek közreműködésével, akik a fajta hazájából érkeztek (az eredmények összehasonlíthatók külföldi szemmel, az európai irányvonalak, tenyésztési célok nézőpontjából).

Éppen ezért fontos a továbbiakban is a színvonalasan megrendezett állattenyésztési kiállítások, versenyek szervezése, hiszen az itt megszerzett tapasztalat lesz a továbbiakban folytatott szakmai munka alapja, az irány az egyesület tenyésztési programja határolta ösvényen.

Őszi programsorozatunk fontos állomása volt a KÁN Egyetemi Napok kiállítás, mely az egyesület fajtáit tenyésztő gazdák fontos régiós versenye. Miközben a FARMER-EXPO (amivel korábbi cikkünkben foglalkoztunk) versenye az alföldi régió tenyésztőit vonultatta fel, addig a kaposvári megmérettetésre a Dunántúlról érkeztek a résztvevők.

A program szeptember 29-én, a KÁN Egyetemi Napok ünnepi programjával kezdődött. Szent Mihály napját, a behajtás és számadás hagyományos ünnepét a MÁSZ (Magyar Állattenyésztők Szövetsége) kezdeményezésére az Országgyűlés 2020-ban egybehangzó szavazással az Állattenyésztők Napjává nyilvánította, ezzel felhívva az emberek figyelmét az állattenyésztők áldozatos munkájára. Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora köszöntőjében rámutatott, hogy az állattenyésztési ágazatnak számtalan kihívással kell megbirkóznia, ugyanakkor az utóbbi időben felértékelődött az ágazat szerepe és a közgondolkodásban való megítélése. Dr. Nagy István agrárminiszter a gazdák „helytálló képességét” emelte ki, majd a Közös Agrárpolitika új szabály-rendszerének kihívásairól és ugyanakkor lehetőségeiről is beszélt. Az agrárminiszter felszólalását Bustyaházai László, a Gabonaszövetség Takarmánygyártók Tagozatának elnöke követte. Beszédében a takarmány-gyártók nevében szoros együtt gondolkodásra és együttműködésre hívta fel a figyelmet. A takarmánygyártás és az állattenyésztés egymástól elválaszthatatlan ágazatok, és mivel a takarmánygyártásának előrejelzése szinte már lehetetlen – ugyanis az tele van bizonytalansággal – így a koncentrált takarmányt igénylő ágazatok jövője is kiszámíthatatlanná válik. Mondhatnánk, hogy a húsmarha-tenyésztés – ami hazánkban legelőre alapozott – kevésbé érintett ágazat, de nem lenne igaz, hiszen a hizlalás nagy mennyiségű abraktakarmányt igényel. Egyre valószínűbb, hogy alternatív megoldásokra van szükség az alapanyagok felhasználásának terén (pl. a szója kiváltása egyre sürgetőbb).

Az input anyagok áremelkedése nagyon megnehezíti a hizlalás helyzetét, sőt, a szektort érintő logisztikai nehézségek rengeteg kockázatot rejtenek magukban. Mivel a fogyasztói elvárások egyre nagyobb szerepet játszanak, így nem hagyhatók figyelmen kívül a fejlesztési célok megfogalmazásánál a jövőt illetően. A programok között szerepelt Dr. Bajnok Márta (MATE Állattenyésztési Tudományok Intézetének egyetemi adjunk-tusa) beszámolója a Gyepgazdálkodási Munkacsoport létrejöttének előzményeiről és az Agrárminisztérium által támogatott országos gyepállapot felmérési projekt előzetes eredményeiről, valamint Dr. Wágenhoffer Zsombor (a MÁSZ ügyvezető igazgatója) „húsvitával” kapcsolatos előadása, amely nemcsak a hús közvetlen egészségügyi hatásait célozta, hanem a környezet- és klíma-védelmi, valamint etikai, vallási kérdéseinek összefonódását is érintette. Az elmúlt években ugyanis egyre erőteljesebb támadások érik a húsfogyasztókat, mondván, hogy egészségtelenül élnek. Eleinte a vegánok, majd később a klíma aktivisták álltak a húsellenes lobbi és hangos kisebbség élére. 2015-ben a WHO Rákkutató Ügynöksége közleményében „valószínűsíthetően rákkeltőnek” minősítette a vörös húsokat és rákkeltőnek a feldolgozott húsokat. Ez kiváló hivatkozási alapot jelent azóta a húsfogyasztást ellenzőknek, ugyanakkor egyre több tudományos kutatás eredménye cáfolja ezt az állítást. A helyzet az, hogy a dolog sokkal bonyolultabb, mint azt korábban hitték, illetve mint amennyire a húsellenesek ezt leegyszerűsítették. Attól, hogy valaki húst, vörös húst vagy akár feldolgozott húst eszik, még nem lesz beteg, sőt a húsevők döntő hányada teljesen egészséges ember, akinek van lelkiismerete – még a húsevés ellenére is. Sőt, sokan szeretik közülük az állatokat. A legújabb kutatások alapján egyértelműen kijelenthető, hogy egészségünk és a bioszféra megőrzésének módja nem a húsevés és az állattartás megbélyegzése, hanem a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mértékletes életmód. Ami pedig a húsfogyasztást illeti, cél, hogy a minőségi hústermékek előállítása erősödjön hazánkban, hogy a fogyasztók asztalára magas élvezeti értékű hústermékek kerüljenek, ez pedig csak minőségi árutermeléssel valósítható meg, melynek alapanyagát olyan kiváló tenyészállatoknak kell megalapoznia, mint amelyek a régiós bajnokságokon versenyeznek. Ennek az öszefüggésnek a tudatában indult el tehát a rendezvénysorozat második napjára szervezett Dunántúli Régiós Bírálati Bajnokság, ahol a limousin és a blonde d’Aquitaine fajták 13 állata mérte össze szépségét. Ez a létszám a megszokott jelenléthez képest jócskán alul maradt, ugyanakkor a bemutatott egyedek a fajta legszebb egyedei közül kerültek ki.


Tenyészbika a KÁN Egyetemi Napok kiállításon 

Limousin fajta esetén két kategóriában lehetett versenyt hirdetni. A fiatal üsző szekció, illetve a tenyészbika szekció korcsoportos versenyén 8 állat indult. Míg a nőivarban Mozsgai József fiatal üszője végzett az élen, addig hímivarban Seres József fiatal tenyészbikája győzedelmeskedett. A korcsoportos versenyek mellett ugyanakkor sor került a fajtagyőztes kihirdetésére (mint minden bajnokságon), mely összetett versenyben minden hazai születésű egyed indulhatott, még az is, aki a korcsoportos versenyben nem tudott megmérkőzni létszám híján. Így nyerte meg a nagydíjat limousin fajtában az IMÁR Bt., akinek színeiben egy szűz üsző (20 hónap körüli) érte el a legnagyobb pontszámot a bírálat során.

Blonde d’Aquitaine fajtában sajnos mindössze két állat került bemutatásra, egy kifejezetten jól izmolt, nagyon jó kondícióban lévő végtermék típusú tenyészbika, illetve egy kevésbé jó kondis, ám kiváló fejlettségi mutatókkal rendelkező mix típusú bika. A versenyben ez utóbbi állatot, a Babócsai Biofarm tenyészbikáját sorolták előre a bírók, azonban a Szilos Farm tenyészbikája is kiváló ponteredménnyel zárta a bírálati versenyt. A bírálatot Demény Márton és Molnár Miklós, egyesületi technikusok végezték.


Blonde d’Aquitaine tenyészbika bevezetése a ringbe a kaposvári versenyen 

Mindent összefoglalva rengeteg szakmai program állt rendelkezésre egyesületünk tenyésztőinek, hogy ismeretüket szélesíthessék, illetve „aktív közösségi életet” éljenek szakmai értelemben. 


Tenyészállat bírálat Kaposváron a technikusok és az ügyvezető közreműködésével
 

NEMZETI BAJNOKSÁG TALIÁNDÖRÖGDÖN

Az őszi programsorozat utolsó állomása – és egyben az éves versenynaptár utolsó napja – a limousin és blonde d’Aquitaine fajták legfontosabb versenye, a Nemzeti Bajnokság, mely 4 év után került újra megrendezésre Taliándörögdön.


Állatkarámok a bajnokság helyszínén, Taliándörögdön 

A bajnokságot először 2016-ban rendezte meg az egyesület – persze az ideinél jóval szerényebb lehetőségek között – Kapolcson, majd rá két évre a 2018 évi FARMER-EXPO kiállítás adott helyet a bajnokságnak. Az egyesület vezetősége elhatározta ugyanis, hogy minden második évben sort kerít a versenyre, azonban a helyszín váltakozni fog az ország két nagy régiója, az Alföld és a Dunántúl között. Éppen ezért 2020-ban a dunántúli helyszínre került volna a sor, de ez a COVID-19 járványhelyzet miatt sem abban az évben, sem 2021-ben nem valósulhatott meg. Idén azonban a vezetőség úgy határozott, hogy megrendezi az eseményt, amely-re nagyszabású „infrastruktúrával” készül, hogy az érdeklődőknek és családjaiknak, minden korosztályt figyelembe véve izgalmas és tartalmas programokat tudjon biztosítani, várva minél több látogatót. A vezetőség számításai pedig úgy tűnik, hogy „bejöttek”, hiszen rengeteg ember érkezett a rendezvényre. Nagy örömünkre szolgált, hogy Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaraelnöke nyitotta meg a bajnokságot, ahol Taliándörögd polgármestere is köszönőt mondott. Ez nem véletlen, ugyanis a bajnokság ebben az évben Taliándörögdön került megrendezésre, a falu fogathajtó füves pályáján.


Györffy Balázs a NAK elnöke megnyitja a 2022. évi Nemzeti Bajnokság rendezvényt
 

A rendezvény főszervezője Révész Márton, az egyesület alelnöke volt, aki házigazdaként konferálta fel ifj. Csomai Gézát, az egyesület elnökét, aki óriási köszönetet mondott minden szervezésben közreműködő szereplőnek, hiszen nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna létre ilyen formában. Ezt követte egy olyan teljesítményvizsgáló állomás átadása, amely a mai modern elvárásoknak teljes mértékben megfelel, mely Kanadai Licensz alapján pontos információt ad a tesztelt állatok súlygyarapodásáról, takarmányfogyasztásáról, valamint a ma oly népszerű takarmányértékesítő képesség méréséről, és a szelekcióban játszott szerepéről. Az átadást követte a Nemzeti Bajnokság versenyének első része, ahol a fiatal állatok mérhették össze szépségüket (limousin és blonde d’Aquitaine fiatal üszők, szűzüszők, fiatal bikák és vemhes üszők).


Dr. Szücs Márton az egyesület ügyvezetője vezette le a Nemzeti Bajnokság 2022. évi versenyét 

A limousin fajtát Jérémy Dessassure (francia küllemi bíró, tenyésztő) bírálta, míg a blonde d’Aquitaine versenyének Jean Blanc (a Pay d’Oc tenyésztőszervezet nyugalmazott igazgatója) volt az ítésze. A verseny szünetében Bede Róbert mesterszakács készített kiváló fogásokat limousin és blonde d’Aquitaine marhahúsból, melyet egy jól dramaturgizált „főző-show” keretében mutatott be Szőke András, színész, humorista közreműködésével.


Ebéd a legfinomabb marhahús termékekből az egyesület Nemzeti Versenyének rendezvényén

A verseny második részében a felnőtt állatok bemutatására került sor borjas tehén és felnőtt tenyészbika kategóriákban, majd az összevetések következtek. Összesen több, mint 70 állat bemutatása történt meg a versenyen, melyeket 13 szekcióban értékeltek a bírók. A bírálat itt is az egyesület által preferált „ranch” típusú bemutatás során bonyolódott, azaz a karámokból egy folyosón keresztül érkeztek a tenyészállatok egy ringbe, ahol a zsűri megszemlézhette, és véleményt mondhatott minden egyes egyedről, kiemelve pozitívumait, szépségeit és előnyös tulajdonságait, illetve megnevezve a hátrányokat, azokat a jellemzőket, amelyek kevésbé kívánatosak, amelyek a tenyésztési programban javításra szorulnak.


Tenyészbika felvezetése a Nemzeti Bajnokságon
 

A verseny leginkább ebből a szempontból hasznos a gazdáknak, tenyésztőknek. Mindent összevetve limousin fajtában a legtöbb díjat az IMÁR Bt. hozta el a versenyről, több első helyezéssel is büszkélkedhetett a tenyészet, de nagyon szép eredményt értek el Boros József, Cziráki Gábor, Csuri Lajos, Mozsgai József, Rupcsó Mihály, Takács József, valamint a BAKONY HO-LI Kft. is. A bajnokságot ugyanakkor a GYÖNGYSZIGET Kft. nyerte meg nagydíjas tehenével, mely a Magyar Limousin Nemzeti Bajnok címért járó plakettet vihette haza a verseny után.


A limousin NEMZETI BAJNOK nagydíjért járó oklevél átadása 

Blonde d’Aquitaine fajtában Bránya Roland, Kiss Gyula, Zsiga József, az ALKOTMÁNY AGRO Zrt., a Dörögdi Mező Kft., az EM-BRIOBOS Kft., a GÁBOR-MAJOR Kft., a Határőr Zrt., és a Szilos Farm Kft. értek el kiemelkedő eredményeket, végül a Nemzeti Bajnok címet itt a Határőr Zrt. felnőtt tenyészbikája nyerte el.


A Nemzeti Bajnokság plakettjei
 

Összességében egy nagyon jól szervezett, jól kivitelezett, nagy látogatottságot elért versenyt tudhatunk magunk mögött, ahol még a gyerekek is jól szórakoztak (szalmavár, arcfestés, csillámtetkó, népi játékok), sőt a kevésbé „húsmarha küllemi bírálat iránt orientált hozzátartozóknak” is élménnyel teli volt az „osztálykirándulás”, amelyet Szőke András szervezett és vezetett, megmutatva a település érdekességeit, nevezetességeit.

Az eseményen több TV csatorna is részt vett, köztük a Zóna Televízió és a Magyar Nemzeti Televízió, vagyis az M1 is. A programról készült összefoglalók megtekinthetők a honlapon (www.limousin.hu), illetve az egyesület média csatornáin. A teljes verseny közvetített verziójára még várni kell, de bízunk benne, hogy év végére ez is elkészül.

Reméljük, hogy a jövőben egyre több tenyésztő csatlakozik programjainkhoz és vesz részt ezeken az eseményeken. Így együtt ugyanis egy csapatban fajtáink nemesítése, a minőség javítását célzó munka hatékonyabban elvégezhető, mindez pedig szemmel látható minőségi javulást és közösségi értelemben egy „pozitív csapatépítést” biztosít a jövőben, mely jótékony hatású az egész limousin és blonde d’Aquitaine tenyésztői közösség szempontjából.

Dr. Szücs Márton

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.limousin.hu

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: