AGRÁRVILÁG Magazin

Kövesd te is!

Partnereink

Húsmarhatenyésztés

  • kedd, 25 január 2022 11:11

Érdemes-e belevágni?

Aki nyitott szemmel jár Európában, és megfelelően tájékozódik az ágazat helyzetéről, láthatja, hogy a húsmarha-tenyésztés egyre jobb mutatókkal rendelkezik; mintegy „sikerágazatként” hódít napjainkban is, annak ellenére, hogy az input költségek az utóbbi időben igencsak megnövekedtek. Az utóbbi években ebben a szektorban emelkedett a legjobban az állatlétszám, és a legtöbb új gazda is ebbe a tevékenységbe vágta fejszéjét – noha sokan mondják, hogy jelenleg nem éri meg az ágazat egyik jelentős eleme, a hizlalás.

A gyepre alapozott gazdaságokban – teljesen mindegy, hogy kisgazdaságok vagy nagyüzemek – az elégedettség általános. Ráadásul az ágazat Európai Unió általi támogatottsága is kiemelt, hiszen ebben a szektorban olyan gazdálkodást folytatnak, mely kulcsszerepet játszik a vidéki mezőgazdaság megőrzésében, munkát adva családoknak, élelmet és profitot termelve, mely hozzájárul egy-egy ország gazdasági motorjához, miközben olyan területeket hasznosít, amelyeket más célból nem biztos, hogy célszerű lenne művelni. A piaci helyzet a kiszámíthatatlan inputköltségek ellenére viszonylag stabil, a Dél-Európai végfelhasználó országok folyamatosan vásárolják a hízóalapanyagot – kisebb mértékben a vágóállatot – de a tenyész-utánpótlásnak is kifejezetten jó piaci ára van. Még a COVID-19 vírus miatti járványhelyzet is kevesebb nyomot hagyott a szektorban, mint pl. a sertés vagy a baromfi ágazatok esetén, bár a HORECA szektor leállása azért jelentős nehézségeket okozott a végtermék-piacon 2020-ban.

A BIZONYÍTÉK

A siker egyik legjobb bizonyítéka, hogy mind a vírushelyzet előtt, mind pedig az utóbbi két évben a húsmarha létszám növekedni tudott. A világban nagyon jelentősen nőtt a limousin létszám, de a blonde d’Aquitaine is egyre nagyobb populációt alkot, egyelőre még keresztezett formában, ami azt jelenti, hogy tenyészbikaként egyre szélesebb körben használják. Összességében elmondható, hogy napjainkban a francia fajták hódítanak egyre inkább, de nem csak Európában, hanem több tengeren túli országban is. Ez azért lehetséges, mert ezek a fajták kiválóan termelnek viszontagságos körülmények között is, ugyanakkor a reprodukciós mutatóik is jók. A limousin fajta például nagyon jól adaptálódik szélsőséges időjárási viszonyokhoz, választáskor jó húsformákat mutat (kerek comb, széles far és izmolt hát), és 98%-ban könnyű, segítség nélkül történő ellést produkál. Nem véletlen, hogy a fajta létszáma az utóbbi 10 éveben Magyarországon megduplázódott, a farmok létszáma pedig csaknem megnégyszereződött. 2021-ben például újabb 150 tag csatlakozott az egyesülethez a kiváló tenyésztési munka végrehajtásának reményében. Bár tagadhatatlan, hogy szakmai szervezetünk mindenben segíteni igyekszik tenyésztőit, mégis a gazdák önmaguk felelősek első sorban saját tevékenységük sikeréért, amely kizárólag minőségi árutermelés esetén prognosztizálható. Ez azt jelenti, hogy jól kell feltérképezni az adottságokat – pl. egyes területeken, ahol a gazda gazdálkodik, milyen fajtákat érdemes tartani – és kizárólag a jó minőségű tenyész-alapanyagot érdemes megvásárolni – még ha ez sokszor nagyobb beruházást is jelent. Ha pedig a „minőségi árutermelésről beszélünk, akkor elmond-hatjuk, hogy a limousin és a blonde d’Aquitaine fajták kulcsszerepet játszanak a végtermék előállításban is.

A siker titka azonban nem kizárólag a fajták piacossága, vagy az adaptációs készség, illetve a támogatási rendszer – bár ez utóbbi kétségtelenül hatalmas menedzsmentet jelent egy-egy fajta preferáltságában és jövedelmezőségében. Furcsa ugyan, de mégis azt tapasztaljuk, hogy azok a fajták, amelyek tenyésztési programja jól irányított, valamivel jobban fejlődnek a világ bármely országában, talán azért, mert abban a gazdák szinte egy egységként vesznek részt. Így nagyobb szelekciós előrehaladást tudnak elérni, mely generációról generációra bizony-bizony nagy mértékben javítja a tenyészállatok minőségét. Ha pedig javul a minőség, akkor javul az értékesített portéka, valamint a késztermék is. A jó minőséget pedig szívesebben veszik a piacon, egyre jobb árat fizetve, amely vonzóvá teszi a tevékenységet, és egyre több gazdálkodót csábít a minőségi termelés végrehajtására. Ha végiggondoljuk a fent leírt összefüggéseket, láthatjuk, hogy a minőségi termelés csak minőségi alapanyaggal és gondosan végrehajtott szelekciós munkával hajtható végre, melyet egy-egy fajta pontos tenyésztési programja koordinál.

FONTOS A SZAKMAI MUNKA!

A szakmai munka első lépése minden esetben az a „mozzanat”, amellyel a lehető legnagyobb pozitív hatás érhető el a tenyésztésben. Ez a húsmarha-tenyésztés esetén a megfelelő tenyészbika választás. Hiszen egy 30-40 tehénből álló gulyára 1-2 bikát alkalmaznak fedeztetésre, ami azt jelenti, hogy a borjak mindegyikében megjelenik a bikák által hordozott jó (vagy rossz) tulajdonság, míg a teheneknek csak az egyetlen, saját borjukba örökítenek az adott évben. Vagyis, ha egy gulyában van egy-két rossz kvalítású tehén, akkor maximum egy-két rossz borjúval számolhatunk, de ha a bika hozza a rossz minőséget a populációba, akkor minden borjú minősége veszélyben lehet… Ezeket megfogadva mindenkit arra buzdítunk, hogy a húsmarha-tenyésztés fellendítésénél első körben a tenyészbika minőségi alkalmazását célozza, akár tenyészállatot állít elő, akár árut termel.

Itt egyébként a tartók számíthatnak mind a szakmai szervezetek, mind a Magyar Állam segítségére, hiszen nem véletlenül született meg és halad sikeresen 3 éve a „tenyészbika beállítás de minimis támogatása”, mely olyan gazdáknak is lehetőséget teremt minőségi tenyészbika beszerzésére, akik eddig nem tudtak volna olyan sok pénzt kifizetni, amennyibe ezek az apaállatok kerülnek.

A szakmai szervezetek pedig a tenyésztési programjukban előírt tenyészállat minősítési rendszerrel, teljesítményvizsgálati protokollal és törzskönyvezési munkával dolgoznak azon sok éve (így 2022-ben is), hogy a szülő párosítások és az ivadékok szelekciója során egyre jobb tenyészállatok kerüljenek tenyésztésbe ezzel fenntartva és növelve a minőségi húsmarha-tenyésztést.


A teljesítményvizsgálati adatgyűjtés télen is halad

EGYESÜLETÜNK MINŐSÉGJAVÍTÁST CÉLZÓ MUNKÁJA

Magyarországon limousin és blonde d’Aquitaine fajtában már három évtizede kialakultak teljesítményvizsgáló mechanizmusok, melyet folyamatosan fejleszt az egyesület szakbizottsága. Legutóbb az ÜSTV (üzemi saját-teljesítményvizsgálat) és KSTV (központi saját-teljesítmény vizsgálat) kiegészítéseként a választott növendékek, valamint az éves üszők technikusok által végrehajtott mérése és metrikus méretezése került bevezetésre. A kötelező DNS alapú származás-ellenőrzési vizsgálat ezzel a teljesítményadat-gyűjtéssel kiegészülve a szülők tenyészértékének egyre pontosabb becslésére használható. A tenyészérték ismerete pedig segít kiválasztani egy-egy állományban, vagy egy-egy állományra javító hatású szülőként használható legjobb egyedeket. Az pedig nem vitás, hogy ilyen javító hatású szülők párosításából jóval nagyobb arányban várható kimagasló utód, mint a teljesítményvizsgálat nélküli szelekció utáni véletlenszerű párosításból. Azt is fontos megemlíteni, hogy a limousin fajtában továbbra is folyik a genomikai analízis alapján történő értékbecslés, mely ma az egyik legmodernebb tenyészérték-becslési módszer. Ennek során az állatokból kinyert DNS információkból következtet-hetünk a teljesítőképességre. 2022-ben is lehetőség van ilyen tesztelt tenyészbikákat megvásárolni Magyarországon hazai és akár külföldi használatra is, sőt ezt az analízist még néhány genetikai rendellenességre, pl. a palatoszkízisre, valamint nagy hatású génekre (mint a duplaizmoltságot előidéző génekre) irányuló speciális vizsgálat is kiegészíti.


A genomikai értékbecslés sémája

A KSTV telepen mindezek mellett még az andrológiai vizsgálatok (spermaminőség vizsgálat) is növelik a megvásárolható tenyészbikák értékét. Amennyiben a vevők ezek közül a minőségi tenyészbikák közül szeretnének vásárolni – melyekre természetesen felvehető a „tenyészbika beállítás de minimis támogatása” –, mindössze annyit kell tenni, hogy követni kell a KSTV kiírásokat a szervező egyesület honlapján (www.limousin.hu), illetve a főoldalon (a kezdőoldalon lefelé görgetve) az STV menetrendet, ahol minden zárás – nem csak a KSTV – ideje megtekinthető nagyjából egy hónapra előre. Az ott feltüntetett farmokhoz ugyanezen honlapon a „Tenyészállatok forgalmazása” menüpontban az egyes tenyésztők elérhetősége és helye is megtekinthető, így a vásárló direkt, közvetítő nélkül tud kapcsolatot teremteni a tenyészbika előállítóval.

A Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete ezzel a lehetőséggel kívánja segíteni a fajtákkal foglalkozó gazdákat, illetve azokat, akik újonnan kezdenek bele a tevékenységbe, vagy fejleszteni, modernizálni kívánják ágazatukat.


A minősítés és a gyakorlati munka télen is töretlenül halad

VÉGE A RÉGI TÉVHITEKNEK, BERÖGZÜLT SZOKÁSOKNAK!

Napjainkban a tenyésztés másik kulcskérdése a teljesítmény mellett a kezelhetőség. Sokfelé járva az országban sokáig lehetett hallani olyan vélekedést, amely a múltban szinte beépült a köztudatba, és a fajtákat egy nem helyénvaló tulajdonsággal ruházta fel. Ilyen vélekedés volt, hogy a limousin vad, „bolond” fajta. Lassanként rájött a hazai tenyésztői társadalom, hogy ez nem igaz, ám aki nem ismerte ezen állatok tulajdonságait, szóbeszéd alapján egyszerűen beskatulyázta ezt az amúgy kiváló hús-marhát. Szerencsére ma már elérhetőrengeteg tanulmány, reklámvideó, farmbemutatás, amin élőben, vágatlanul megtekinthető, hogyan viselkednek az állatok a gazdával, illetve az emberrel. Egyik ilyen műsorunk a közösségi médiában is megjelenő „hazát járva munkaügyben” oldal, ahol több, mint 50 törzstenyészet került bemutatásra a tavalyi évben, élőműsor keretében, vágatlanul, miközben a tulajdonos legtöbbször állatai között sétálva felelt a riporter kéréseire (facebook.com/magyarorszagutjain). A műsor 2022-ben is folytatódik rengeteg szakmai kérdéssel és programmal, ahogy a fórumok is a megszokott ütemtervet követik. Erről azonban majd februárban számolunk be részletesebben. Annyit azonban mindenképpen elárulunk, hogy ezeket a műsorokat „tapasztalatszerzés” céljára érdemes áttanulmányozni, és az ott elhangzó érdekességekből tanulva állatainkat, tartástechnológiánkat, tenyésztési programunkat érdemes átgondolni, vagy ha kell, akár más szemszögből nézni. Természetesen nem a kritika vagy az egyes farmok átalakítása a műsor célja, inkább olyan gondolatok, összefüggések felvetése, melyek egy „hatékonyabb húsmarha-tartás” érdekében összegzik az esetlegesen felmerülő új gondolatokat.


A technikusok mindig úton vannak és járják az ország tenyészeteit
 

Az így kapott „végeredmény” pedig előbb utóbb felülírja a berögzött vélekedéseket – ahogy a kezelhetőséggel kapcsolatos tévhiteket, úgy a régi berögzött tenyésztési és termelési eljárásokat –, melynek eredményeként a tenyésztők nagy része új, modern gondolkodással áll majd a tenyésztés végrehajtásának kivitelezéséhez. Ahogy a traktorok és mezőgazdasági gépek is egyre fejlődnek, úgy fejlődnek maguk a tenyésztéstechnikai eljárások – gondoljunk csak az embrióprogramokra vagy a genomikai tenyészérték-becslésre –, melyek szerencsére ma már minden tenyésztő számára hazánkban is elérhetők.


Méretfelvételezés télen egy limousin gazdaságban

Záró gondolatként biztatjuk is a tenyésztőket, hogy alkalmazzák ezeket a lehetőségeket, bátran hívják az egyesület kollégáit, technikusait, akik szívesen segítenek minden tenyésztési kérdésben – ugyanis a Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete élen jár a „modern lehetőségek tenyésztők felé való közvetítésében”. 

Dr. Szücs Márton

Elérhetőség:

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: 1/412-5098
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Honlap: www.limousin.hu

Kövessen minket, és további agrárgazdasági híreinket: